Notícies
La robòtica col·laborativa està transformant la indústria
Sabies que aquests “cobots” treballen al costat dels humans, seguint estrictes normes de seguretat? Mirem exemples del seu potencial:
Empaquetat Intel·ligent
Els cobots són una eina cada vegada més popular en el món de la fabricació. A més d’automatitzar tasques repetitives com l’empaquetat, poden ser programats en qüestió de minuts. Una dels avantatges de treballar amb cobots és que aquests robots col·laboratius poden treballar al costat dels operaris de manera segura, la qual cosa redueix el risc de lesions en el lloc de treball. Els cobots també poden fer tasques que poden ser perilloses o incòmodes per als treballadors humans, com el maneig de materials pesats. En definitiva, la incorporació de cobots en el procés de producció pot millorar l’eficiència i la seguretat, i alliberar els treballadors de tasques tedioses o riesgosas.En la indústria de la construcció, la soldadura és un procés crític que requereix experiència i precisió. La soldadura s’utilitza per a unir peces de metall i és essencial per a garantir que es mantingui la integritat estructural d’un edifici. L’ús de cobots ha revolucionat el procés de soldadura en la indústria de la construcció. Els cobots són robots col·laboratius que treballen juntament amb els treballadors humans per a fer tasques de soldadura amb gran precisió i exactitud. Estan dissenyats per a fer tasques repetitives i perilloses que d’una altra manera serien massa perilloses perquè els treballadors humans les duguin a terme.
Els cobots tenen diversos avantatges sobre els mètodes de soldadura tradicionals. En primer lloc, els cobots poden realitzar soldadures amb una precisió i consistència excepcionals, reduint el risc d’errors i defectes. Això significa que es millora la qualitat del producte acabat i hi ha menys necessitat de reparacions posteriors a la producció. A més, els cobots són molt més segurs que els mètodes de soldadura tradicionals. Estan dissenyats amb característiques avançades de seguretat que minimitzen el risc d’accidents i lesions, la qual cosa fa que el procés de soldadura sigui molt més segur per als treballadors.
A més de l’ús de cobots, les mesures avançades de control de qualitat són vitals per a garantir que el procés de soldadura sigui efectiu i eficient. S’utilitzen mesures de control de qualitat com la prova no destructiva (NDT) i la inspecció per raigs X per a detectar defectes en el procés de soldadura i garantir que el producte acabat compleixi amb els estàndards requerits. L’ús d’aquestes mesures avançades de control de qualitat és essencial per a mantenir la seguretat i la integritat del producte final.

Visió Artificial
La visió artificial ha estat una tecnologia innovadora en la indústria de la manufactura. Els cobots són una aplicació important d’aquesta tecnologia, ja que tenen la capacitat de detectar defectes en els productes en la línia de producció. Això es tradueix en una millora significativa de la qualitat i eficiència de la producció en les empreses. A més, a diferència dels éssers humans, els cobots no sofreixen de fatiga visual i redueixen significativament els errors humans en el procés de producció.

L’ús de cobots i mesures avançades de control de qualitat ha ajudat a revolucionar el procés de soldadura en la indústria de la construcció. Aquestes tecnologies han millorat la precisió, consistència i seguretat del procés de soldadura, la qual cosa resulta en productes acabats d’alta qualitat que compleixen amb els estàndards requerits.