Gripper

Els nostres objectius

Som fabricadors

La “gripper”, també anomenada “eina”, “mà” o “pinça”, és l'encarregada de retenir un objecte mentre s'executa una operació concreta. Va col·locada en la part inferior d'un braç robòtic i, per tant, és l'extensió final del braç. És una de les parts essencials de tot sistema d'automatització, ja que és l'"intermediari" entre una màquina i el procés productiu. Hi ha diferents tipus adaptats a la tasca que han de realitzar: grippers amb pinces, grippers amb dits flexibles, grippers amb sistemes de buit, grippers per a paletització de caixes, etc. Poden ser accionats de manera pneumàtica, elèctrica, mecànica, etc.

Projectes

Els nostres projectes