Contactar

Email

info@maquinariaamc.com

Telèfon

972 429 826

Seu central

C/ Sant Gregori, 128 (Girona)

Contacte

Com podem ajudar-te

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), us comuniquem que les dades que ens faciliteu quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de Maquinaria amc per tal de poder-vos prestar els nostres serveis, així com per mantenir-vos informats sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa. Maquinaria AMC es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal facilitades i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers.